Testiranje magneta

Kako bismo maksimalno olakšali izbor najadekvatnijeg magneta i istovremeno mogli garantirati njegovu kvalitetu, rješili smo obavljati mjerenje sile odvajanje kod svih tipova naših magneta. Sila odvajanja je sila koja je potrebna za odvajanje magneta od metalne podloge (čelična ploča debljine 10 mm). Silu odvajanja realno mjerimo – ne koristimo približne proračune!

Ispitivanje magneta

Mjerenje magnetske sile i indukcijeIspitivanje se obavlja tako što stavimo magnet na čeličnu ploču proizvedenu od konstrukcijskog čelika klase 11 debljine 10 mm. Ploča je idealno ravna, izglačana. Pomoću uredjaja za testiranje kontinuirano povećavamo silu odvajanja sve do trenutka kada dolazi do odvajanja magneta od čelične ploče. Evidentiramo silu djejstvom koje je došlo do odvajanja magneta. Zbog maksimalne objektivnosti ponovljamo testiranje 3 puta i upotrebljavamo najmanju izmjerenu vrijednost za izračun sile razdvajanja.

Upozoravamo da se sa smanjenjem debljine čelične ploče, na kojoj je prikačan magnet, opada sila odvajanja magneta – radi se o prirodnoj osobini magnetizma.

Ispitaćemo takodjer i Vaše magnete – mjerenje magnetske sile i indukcije

Takodjer nudimo mjerenje sile odvajanja (na zahtjev klijenta i magnetske indukcije) od Vas dostavljenih magneta, magnetskih leća, teretnih magneta i drugih magnetskih uredjaja. Disponiramo nekolicinom različitih uredjaja za testiranje i zato smo u mogućnosti vršiti mjerenja silom odvajanja u rasponu od 0 do 200 kN (što odgovara masi oko 20 000 kg)! Za Vašu informaciju 10 N = cca 1 kg.

Učinićemo maksimum da bismo Vam izašli u susret, ali koristimo pravo ne vršiti ispitivanje dostavljenog magneta (na primjer u slučaju prijetnje oštećenja nešeg uredjaja za ispitivanje).