Ručni upravljači limova

Ručni upravljači limovaSluži kako bi se pojednostavio rad s limovima. Korištenjem ovog upravljača možete lim jednostavno pomicati, rotirati ili na drugi način sa njime manipulirati. Velika prednost je mogućnost demagnetiziranja. Povlačenjem ručice za demagnetiziranje prema tjelu ručnog upravljača limova stvara se dovoljno veliki zazor između upravljača i lima. Zahvaljujući tome moguće je upravljač vrlo jednostavno „isključiti“ i otpada tako odjeljivanje magneta od lima.

Rad sa ovim ručnim upravljačem lima je vrlo jednostavan i ugodan. Zbog toga dolazi do uštede vremena pri manipulisanju sa limovima.

On-line prodaja manipulacijskih pomagala

U našem e-shopu ćete si odabrati iz bogate ponude

Kupiti ručni upravljači limova

Sljedeća manipulacijska pomagala koja će Vam olakšati posao

Magnetski kutnik

Magnetski kutnik

Magnetski kutnik štedi vrijeme tijekom zavarivanja različitih profila. Da se koristiti pri zavarivanju materijala pod pravim kutom, ili 45 ° u ravnini.

Magnetski sakupljač odkivaka

Magnetski sakupljač odkivaka

Ručni magnetski sakupljač opiljaka se koristi za skupljanje metalnih nečistoća u metalopreradjivačkim i bravarskim radionicama.

Magnetski manipulacijski štapovi

Magnetski manipulacijski štapovi

Manipulacijski štap olakšava i ubrzava ubacivanje limova u preše i njihovo izvlačenje ili manipulaciju sa formama od lima.

Magneti za u ruku

Magneti za u ruku

Magnet za ruku olakšava rad sa limovima. Ima široku primjenu, osobito u prešama.

Magnetski razdvojnici limova

Magnetski razdvojnici limova

Magnetski razdvajač limova služi za jednostavno razdvajanje nasloženih limova.

Magneti na šipci za cinkarnice

Magneti na šipci za cinkarnice

Magnet na štapu za pocinčavanje i lakirnice se primjenjuje za izvlačenje dijelova iz spremnika.

Magneti za izvlačenje

Magneti za izvlačenje

Magneti za izvlačenje su određeni hvatanje i izvlačenje metalnih predmeta iz inače nepristupačnih prostora.

Magnetski manipulator za poklopce

Magnetski manipulator za poklopce

Manipulator priložíte na kraj poklopca i onda poklopac oslobodite. Poslije toga ga pomerate izvan otvora šahte, ili kanala.