Magnetski razdvojnici limova

Magnetski razdvajač limovaSvuda tamo gdje se radi sa magnetskim vodećim limom je moguće upotrebti razdvojnik limova. On služi za olako radvajanje limova jedan od drugog i na taj način omogućava radnicima njihovo jednostavno skidanje prilikom ubacivanja u preše, škare ili pri drugoj obradi.

Osnova ovih razdvojnika su feritni magneti, koji stvaraju dovoljnu silu za razdvajanje i uljem premazanih limova. Moguće je ovako razdvajati samo limove koje su magnetski vodljivi.

Dimenzije razdvojnika limova

Magnetski razdvajač limovaProizvodimo bilo koje dimenzije magnetskih razdvojnika, koje razdvajaju i najveće formate limova. Za odredjivanje najpogodnije dimenzije razdvojnika limova je potrebno znati točne dimenzije slaganja limova i debljinu limova, koji trebaju da budu razdvojeni. Takodjer i da li je lim prije obrade premazan uljem.

Standardno isporučujemo magnetske razdvojnike limova u dimenzijama funkcionalne površine 145 x 180 mm.

  • Magnetski razdvojnik limova model 1 (MCP - 1) je pogodan za uporabu za limove debljine do 2 mm.
  • Magnetski razdvojnik limova model 2 (MCP - 2) je pogodan za uporabu za limove debljine do 3 mm.

Prednosti uporabe razdvojnika limova

Magnetski razdvajač limovaVelika prednost prilikom uporabe ovih razdvojnika je prije svega ugodnije uzimanje limova, ubrzavanje proizvodnje, povjećanje sigurnosti (nije potrebno upotrijebljavati nikakve druge uredjaje za odvajanje jednog lima od drugog, na primjer pilu za željezo).

On-line prodaja manipulacijskih pomagala

U našem e-shopu ćete si odabrati iz bogate ponude

Kupiti razdvojnici limova

Sljedeća manipulacijska pomagala koja će Vam olakšati posao

Magnetski kutnik

Magnetski kutnik

Magnetski kutnik štedi vrijeme tijekom zavarivanja različitih profila. Da se koristiti pri zavarivanju materijala pod pravim kutom, ili 45 ° u ravnini.

Ručni upravljači limova

Ručni upravljači limova

Ručni manipulator limova olakšava rad s limom. Lim se može lako premiještati, rotirati, ili na dugi način manipulisati sa njime.

Magnetski sakupljač odkivaka

Magnetski sakupljač odkivaka

Ručni magnetski sakupljač opiljaka se koristi za skupljanje metalnih nečistoća u metalopreradjivačkim i bravarskim radionicama.

Magnetski manipulacijski štapovi

Magnetski manipulacijski štapovi

Manipulacijski štap olakšava i ubrzava ubacivanje limova u preše i njihovo izvlačenje ili manipulaciju sa formama od lima.

Magneti za u ruku

Magneti za u ruku

Magnet za ruku olakšava rad sa limovima. Ima široku primjenu, osobito u prešama.

Magneti na šipci za cinkarnice

Magneti na šipci za cinkarnice

Magnet na štapu za pocinčavanje i lakirnice se primjenjuje za izvlačenje dijelova iz spremnika.

Magneti za izvlačenje

Magneti za izvlačenje

Magneti za izvlačenje su određeni hvatanje i izvlačenje metalnih predmeta iz inače nepristupačnih prostora.

Magnetski manipulator za poklopce

Magnetski manipulator za poklopce

Manipulator priložíte na kraj poklopca i onda poklopac oslobodite. Poslije toga ga pomerate izvan otvora šahte, ili kanala.