Magneti za u ruku

Magneti za u rukuMagnet za u ruku značajno olakšava manipulacju sa limovima. Ima široku primjenu osobito u radu sa prešama. Magnet za u ruku se pomoću remena pričvršćava na dlan. Magnetska sila je točno rasporedjena (pričvršćeni lim prilikom manpulacije dobro pridržava, istovremeno je moguće ga osloboditi jednostavnim pokretom prstiju).

Magneti za u rukuUporabom magneta za u ruku se značajno skraćuje vrijeme potrebno za skidanje lima sa preše, služi i za slaganje limova, prilikom manipulacije sa opiljcima od limova.

On-line prodaja manipulacijskih pomagala

U našem e-shopu ćete si odabrati iz bogate ponude

Kupiti magneti za u ruku

Sljedeća manipulacijska pomagala koja će Vam olakšati posao

Magnetski kutnik

Magnetski kutnik

Magnetski kutnik štedi vrijeme tijekom zavarivanja različitih profila. Da se koristiti pri zavarivanju materijala pod pravim kutom, ili 45 ° u ravnini.

Ručni upravljači limova

Ručni upravljači limova

Ručni manipulator limova olakšava rad s limom. Lim se može lako premiještati, rotirati, ili na dugi način manipulisati sa njime.

Magnetski sakupljač odkivaka

Magnetski sakupljač odkivaka

Ručni magnetski sakupljač opiljaka se koristi za skupljanje metalnih nečistoća u metalopreradjivačkim i bravarskim radionicama.

Magnetski manipulacijski štapovi

Magnetski manipulacijski štapovi

Manipulacijski štap olakšava i ubrzava ubacivanje limova u preše i njihovo izvlačenje ili manipulaciju sa formama od lima.

Magnetski razdvojnici limova

Magnetski razdvojnici limova

Magnetski razdvajač limova služi za jednostavno razdvajanje nasloženih limova.

Magneti na šipci za cinkarnice

Magneti na šipci za cinkarnice

Magnet na štapu za pocinčavanje i lakirnice se primjenjuje za izvlačenje dijelova iz spremnika.

Magneti za izvlačenje

Magneti za izvlačenje

Magneti za izvlačenje su određeni hvatanje i izvlačenje metalnih predmeta iz inače nepristupačnih prostora.

Magnetski manipulator za poklopce

Magnetski manipulator za poklopce

Manipulator priložíte na kraj poklopca i onda poklopac oslobodite. Poslije toga ga pomerate izvan otvora šahte, ili kanala.